Комунальний заклад "Хустський професійний ліцей" Закарпатської обласної ради

Комунальний заклад
"ХУСТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Закарпатської обласної ради

Мова освітнього процесу: українська

Охорона праці

Заруцька Наталія Федорівна

Інженер з охорони праці

Охорона праці – важлива ділянка роботи в навчальному закладі. Тільки систематична та спланована робота всіх підрозділів навчального закладу дають результат. Вся робота в ліцеї по охороні праці скеровується директором Роман І.М. та інженером з ОП Заруцькою Н.Ф. В ліцеї є кабінет з охорони праці яким завідує інженер з ОП.

Верховна Рада України 14 жовтня 1992 року ухвалила Закон «Про охорону праці», який має велике соціально-економічне значення, оскільки стосується життєвих інтересів майже 30 мільйонів громадян України.

У своєму становленні охорона праці пройшла великий історичний шлях, але інтенсивного розвитку набула з початком машинного виробництва, яке поряд із полегшенням праці, підвищенням її продуктивності створило небезпеку для життя і здоров’я працівників.

У процесі навчання учні професійно-технічних навчальних закладів оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, газу, автотранспортних засобів, іншої техніки, які є травмонебезпечними.

Згідно з нормативно правовими документами в ліцеї організовується робота по комплексній програмі з ОП учнів та працівників ліцею. Для всіх працівників та учнів розроблені інструкції з ОП, пожежної безпеки, по яких проводяться професійно-теоретичне та професійно-практичне завчання.

Реалізація прав працівників та учнів здійснюється через виконання вимог викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме:

· Кодекс законів про працю;

· Закон України «Про охорону праці»;

· Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

· Закон України «Про пожежну безпеку»;

· Основах законодавства України про охорону здоров’я;

· Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

· Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

· Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

· Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»;

· Закон України «Про дорожній рух»;

· Закон України «Про колективні договори і угоди».

Розроблені програми:

· Вступного інструктажу для працівників;

· Вступного інструктажу для учнів;

· Первинного інструктажу.

В ліцеї діють наступні положення з ОП:

· Про службу з ОП в ліцеї;

· Про організацію роботи з ОП;

· Про навчання з питань ОП;

· Про кабінет ОП та безпеки життєдіяльності;

· Про роботу уповноважених трудових колективів з питань ОП;

· Про фельдшерський здравпункт в ХПЛ

Всесвітній день охорони праці

Новини 2021/2022 н.р.