Комунальний заклад "Хустський професійний ліцей" Закарпатської обласної ради

Комунальний заклад
"ХУСТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Закарпатської обласної ради

Мова освітнього процесу: українська

Методична робота

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота педагогічного колективу комунального закладу “Хустський професійний ліцей” Закарпатської обласної ради протягом останніх років була направлена на виконання Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» і організована у відповідності з «Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради і методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

   Методична робота є самостійним розділом річного плану роботи і складається на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за минулий рік, включає заходи на реалізацію науково-методичної проблеми.

   В ліцеї здійснюється колективна (педагогічні ради, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, школа молодого педагога, семінари, педагогічні читання) та індивідуальна (наставництво, консультування, стажування) методична робота, видаються накази, розпорядження щодо організації навчально-методичної роботи.

   Вищим колегіальним органом ліцею є педагогічна рада, яка координує питання навчально–виробничої, навчально–виховної і навчально–методичної діяльності, визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності.

   Однією з форм колективної методичної роботи є робота Школи молодого педагога, слухачами її викладачі та майстри виробничого навчання, за якими закріплені наставники з числа досвідчених педагогів, майстрів виробничого навчання.

   Для організації і керівництва методичною роботою в ліцеї на початку кожного навчального року призначаються керівники методичних комісій, створюється та затверджується наказом методична рада. В ліцеї створено 4 методичних комісій:

– методична комісія викладачів гуманітарних дисциплін (голова комісії Росоха Т.М.);

– методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін (голова комісії Теличко Р.В.);

– методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання слюсарних професій (голова комісії Деяк М.В.);

– методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій (голова комісії Дякун О.І.).

   Педагогічні працівники навчального закладу беруть участь у роботі творчих груп обласних методичних об’єднаннях з розробки інструкційних карт виконання операцій на уроках виробничого навчання, зошитів лабораторно-практичних робіт, навчальних посібників, методичних рекомендацій з предметів загальноосвітньої, загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

   Індивідуальна методична робота педагогічних працівників здійснюється шляхом взаємовідвідування уроків, проведенням відкритих уроків з обов’язковим обговоренням результатів, написання методичних розробок, посібників, інноваційних проектів.

   Робота методичного кабінету планується на підставі плану роботи методичного кабінету та аналізу діяльності педагогічного колективу. Саме тут зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні, дидактичні та наочні матеріали педагогічного досвіду. Методичний кабінет постійно поповнюється новими надходженнями педагогічної та методичної літератури, оформлені папки з матеріалами з досвіду роботи. У кабінеті оформлено такі стенди: методичний куток, структура методичної роботи, атестація педагогічних працівників, педради, та «Методичний екран» на якому розміщено рекомендації педагогічним працівникам щодо проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

   Заведена номенклатура справ методичного кабінету – 14 папок. В кабінеті розмішена методична література, журнали, методичні рекомендації, розробки педагогічних працівників та інша довідкова інформація.

   В ліцеї працює бібліотека з читальним залом на 25 місць. Наявний бібліотечний фонд складає 18167 примірників. Створена електронна бібліотека з професій, каталог її постійно поповнюється методичними напрацюваннями викладачів та майстрів виробничого навчання. Забезпеченість учнів підручниками із загальноосвітніх дисциплін складає 95%, загальнопрофесійної підготовки 70%, професійно-теоретичної та професійно-практичної професій на 80%.

   Ліцей забезпечений багатьма комп’ютерними прикладними програмами із загальноосвітньої підготовки, однією із предмету інформаційні технології, чотирма – з професійно-теоретичної підготовки.